วิธีวัดไซส์

เสื้อกาวน์สั้นคอปกฮาวาย (ผู้ชาย)

XS S M L XL XXL
รอบอก 45" 46 1/2" 48" 49 1/2" 51" 51 1/2"
ไหล่กว้าง 16" 16 3/4" 17 1/2" 18 1/4" 19" 19 3/4"
ตัวยาว 25" 26" 27" 28" 29" 30"
ความยาวแขนจากไหล่ 8" 8 1/2" 9" 9 1/2" 10" 10 1/2"

เสื้อกาวน์คอกลม (ผู้ชาย)

XS S M L XL XXL
รอบอก 41" 42 1/2" 44" 45 1/2" 47" 48 1/2"
ไหล่กว้าง 14 1/2" 15 1/4" 16" 16 3/4" 17 1/2" 18 1/4"
ตัวยาว 23" 24" 25" 26" 27" 28"
ความยาวแขนจากไหล่ 7 1/2" 8" 8 1/2" 9" 9 1/2" 10"

เสื้อกาวน์ยาว (ผู้ชาย)

XS S M L XL XXL
รอบอก 39" 40 1/2" 42" 43 1/2" 45" 46 1/2"
ไหล่กว้าง 15 1/2" 16 1/4" 17" 17 3/4" 18 1/2" 19 1/4"
ตัวยาว 39 1/2" 40 1/2" 41 1/2" 42 1/2" 43 1/2" 44 1/2"
ความยาวแขนจากไหล่ (แขนเสื้อสั้น) 9 3/4" 10 1/4" 10 3/4" 11 1/4" 11 3/4" 12 1/4"
ความยาวแขนจากไหล่ (แขนเสื้อยาว) 17 3/4" 18 1/4" 18 3/4" 19 1/4" 19 3/4" 12 1/4"

เสื้อกาวน์สั้นคอปกฮาวาย (ผู้หญิง)

XS S M L XL XXL
รอบอก 39" 40 1/2" 42" 43 1/2" 45" 46 1/2"
ไหล่กว้าง 15 1/4" 16" 16 3/4" 17 1/2" 18 1/4" 19"
ตัวยาว 25" 25 3/4" 26 1/2" 27 1/4" 27 3/4" 28 1/4"
ความยาวแขนจากไหล่ 7" 7 1/2" 8" 8 1/2" 9" 9 1/2"

เสื้อกาวน์คอกลม (ผู้หญิง)

XS S M L XL XXL
รอบอก 38" 39 1/2" 41" 42 1/2" 44" 45 1/2"
ไหล่กว้าง 14" 14 3/4" 15 1/2" 16 1/4" 17" 17 3/4"
ตัวยาว 23" 24" 25" 26" 27" 28"
ความยาวแขนจากไหล่ 6 3/4" 7 1/4" 7 3/4" 8 1/4" 8 3/4" 9 1/4"

เสื้อกาวน์ยาว (ผู้หญิง)

XS S M L XL XXL
รอบอก 37" 38 1/2" 40" 41 1/2" 43" 44 1/2"
ไหล่กว้าง 15" 15 3/4" 16 1/2" 17 1/4" 18" 18 3/4"
ตัวยาว 38 1/2" 39 1/2" 40 1/2" 41 1/2" 42 1/2" 43 1/2"
ความยาวแขนจากไหล่ (แขนเสื้อสั้น) 9" 9 1/2" 10" 10 1/2" 11" 11 1/2"
ความยาวแขนจากไหล่ (แขนเสื้อยาว) 17" 17 1/2" 18" 18 1/2" 19" 19 1/2"